bag202108.ligplaats


aanduidingrecordcorrectie aanduidingrecordinactief begindatumtijdvakgeldigheid documentdatum documentnummer einddatumtijdvakgeldigheid geom_valid gid hoofdadres identificatie inonderzoek ligplaatsstatus officieel