bag202108.pandactueel


aanduidingrecordcorrectie aanduidingrecordinactief begindatumtijdvakgeldigheid bouwjaar documentdatum documentnummer einddatumtijdvakgeldigheid gid identificatie inonderzoek officieel pandstatus