bag202108.standplaats


aanduidingrecordcorrectie aanduidingrecordinactief begindatumtijdvakgeldigheid documentdatum documentnummer einddatumtijdvakgeldigheid geom_valid gid hoofdadres identificatie inonderzoek officieel standplaatsstatus