bag202108.woonplaats


aanduidingrecordcorrectie aanduidingrecordinactief begindatumtijdvakgeldigheid documentdatum documentnummer einddatumtijdvakgeldigheid geom_valid gid identificatie inonderzoek officieel woonplaatsnaam woonplaatsstatus