cdf.cbs_buurtcijfers_agg


adressen_per_km2 arbeidsongeschiktheid_percentage bedrijven_per_buurt bewoning_percentage bouwjaar_percentage_vanaf2000 bouwjaar_percentage_voor2000 buurtcode buurtnaam elektriciteitsverbruik_per_huis_gemiddeld elekverbruik_relatief_aan_inkomen gasverbruik_per_huis_gemiddeld gasverbruik_relatief_aan_inkomen gemeentecode gemeentenaam hogerinkomen_percentage_huishouden huishoudens_aantal huishoudgrootte_gemiddeld huurwoningen inkomen_gemiddeld_per_inwoner inwoners_aantal koopwoningen_percentage lagerinkomen_percentage_huishouden leeftijd_percentage_25_tot_65_jaar personenautos_per_huishouden provinciecode provincienaam stadsverwarming_percentage uitkeringsgerechtigden_percentage woningcorporatie_woningen_percentage woningwaarde_gemiddeld